UHT - SPECIALERBJUDANDEN

För tillfället finns inga specialerbjudanden.

Klaviaturerna som erbjuds i SERIE 40 har UHT-typisk tryckpunkts- och tyngdkraftssimulering. Bortsett från eventuella spår av användning är alla klaviaturer tekniskt fullt funktionsdugliga. Om inget annat önskas, ställs klaviaturerna in på standardparametrar. Signalen från de aktiverade HALL-brytarna matas ut i en 8-bit-matris. Till elektroniska kyrkorglar som vi känner till kan motsvarande adaptrar levereras. För att använda klaviaturerna med en pc eller expander erbjuder vi som tillval vår MIDI-encoder angeschlossen werden.

Ändringar, t.ex. tangentomfattning från 61 till 58, 56 eller 54 och priser på förfrågan.


>> VIKTIGT! Anonyma förfrågningar besvaras INTE!
>> Vid förfrågningar, meddela oss NAMN, ADRESS, TELEFONNUMMER och E-POSTADRESS.

©  2010-2020 ULRICH HERMANN TASTATURBAU - AM ROLLSBERG 214 - 99610 ORLISHAUSEN - GERMANY. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.