UHT - SERVICE

En av grundidéerna med UHT-klaviaturerna.

UHT Service

Ett modulsystem där kunden kan göra egna tillval av inställningsmöjligheter. Inom ramen av en tekniskt meningsfull justering leder de 5 inställningsparametrarna till helt individuella klaviaturer. Orgeltillverkaren kontaktar då UHT. Efter att tid för möte har avtalats, kommer organisten till verkstaden i Erfurt där de önskade inställningarna görs när organisten är närvarande. Den här servicen erbjuder UHT kostnadsfritt.

 

Exempel 1

En organist vill ha en liknande spelkänsla på orgeln i hemmet som på orgeln i kyrkan. Han beställer en fyrmanualig orgel. Orgeltillverkaren ger honom råd och arrangerar kontakten med UHT. Han vill att de fyra manualerna skall ha olika spelkaraktärer: huvudverket skall ha 140 g spelvikt, en kraftig tryckpunkt och ett tangentnedslag på 11 mm. Svällverket ställs in på liknande sätt men med 10 mm tangentnedslag. Kör och positiv har mindre spelvikt och en lättare tryckpunkt. Till detta kommer också beslutet på vilken position tryckpunkt och kopplingskontakt skall ligga. Självklart kan den här individuella spelkänslan också kontrolleras akustiskt. Tangenterna som ställts in på det här sättet levereras då av UHT till orgeltillverkaren.

Exempel 2

UHT-klaviaturer monteras in i det elektriska spelbordet på en piporgel. Avståndet mellan spelbordet och orgelläktaren är så stort i vissa kyrkor att en ljudfördröjning skapas. Organisten måste alltså alltid spela i förväg innan har själv hör ljudet. Normalt sett ställs kontakterna på UHT-klaviaturerna in så att de kopplar efter att tryckpunkten har övervunnits. I det här fallet är det eventuellt meningsfullt att kontakten är inställd lite tidigare än tryckpunkten, så att när tryckpunkten övervinns har ljudet redan kommit till organisten.

Specialservice

Vi hade ett fall där den från början tungt inställda UHT-klaviaturen blev hindrande på grund av sjukdom. Det gick att göra så att orgeln blev betydligt lättare att spela på eftersom parametrarna kan ändras i efterhand av UHT. I andra fall finns önskemål att ändra tryckpunkten eller att öka spelvikten. Specialservicen på plats är inte kostnadsfri. I första hand vänder man sig till orgelhandlaren eller orgeltillverkaren. Det krävs överenskommelser och UHT tar då fram en offert till.

©  2010-2023 ULRICH HERMANN TASTATURBAU - AM ROLLSBERG 214 - 99610 ORLISHAUSEN - GERMANY. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.