UHT - TANGENTSTUDSELIMINERING

TANGENTSTUDSELIMINERING

Om man vill lägga tryckpunkten och kontakttröskeln så nära tangentnedslaget som möjligt, rekommenderar vi den tangentstudseliminering som vi har utvecklat speciellt för detta. Varje tangent som spontant återgår till viloläge, börjar vibrera vid det övre anslaget. Detta leder till att kontakttröskeln underskrids en eller flera gånger, vilket leder till oönskade tonrepetitioner. Den här fysikaliska lagen kan man tyvärr inte förhindra. Vid UHT-tangentstudseliminieringen undertrycks en förnyad påkoppling under studsen. Den här tiden går att ställa in via en regulator. Väljs för lång tid minskas tangentens möjliga repetitionsfrekvensen, vilken normalt sett är mycket hög för UHT-klaviaturer. Här bör organisten själv hitta en kompromiss.

 
©  2010-2023 ULRICH HERMANN TASTATURBAU - AM ROLLSBERG 214 - 99610 ORLISHAUSEN - GERMANY. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.