UHT - GRÄNSSNITT

UHT - MIDI interfaces convert UHT keyboard signals into MIDI signals. 4 different MIDI Encoders are provided.

 

MIDIO 4

MIDIO 4 är beteckningen för en encoder, som omvandlar UHT-klaviatursignalerna till MIDI-signaler för orgel. Det går att ansluta upp till fyra UHT-klaviaturer i Serie 40 (enkontaktig) och Serie 40_D (anslagsdynamisk) så att totalt 4 av de 16 MIDI-kanalerna är konfigurerade. MIDI-kanalerna kan väljas fritt. Varje manual ansluts till MIDIO 4 via en flatkabel. Vid mindre än 4 manauler förblir de andra förbindelserna lediga. Specialitet: Till skillnad från standardorgelklaviaturerna från UHT upprättas strömförsörjningen automatiskt av MIDIO 4.

 

UHT - MIDIO4 Example

 

För MIDI-anslutningarna måste gängse MIDI-kablar användas. De medföljer ej leveransen.

Technical features of the MIDIO 4 encoder:

 

UHT - MIDIO4

 
 
 • up to 4 manuals and/or pedal board
 • MIDI OUT
 • MIDI IN
 • USB
 • dynamic (velocity) ON/OFF
 • at "dynamic OFF" you can choose between upper and lower contact
 • individual adjustment of the MIDI channels for each manual

 


 

MIDIO 4 LC

MIDIO 4 LC is the small version of the MIDIO 4.

Technical features of the MIDIO 4 LC encoder:

 

UHT - MIDIO4LC

 
 
 • up to 4 manuals and/or pedal board
 • MIDI OUT
 • dynamic (velocity) ON/OFF
 • at "dynamic OFF" you can choose between upper and lower contact
 • MIDI channels are fixed = channel 1, 2, 3 and 4

 


 

MIDIO 1

Only one UHT-KEYBOARD / PEDALBOARD or UHT-CONTACT SYSTEM can be connected. It has 1 x MIDI IN and 1 x MIDI OUT port but no USB port. With Jumpers to be set the velocity mode can be switched ON or OFF When the velocity mode is switched OFF you can chose between the upper or lower contact (same as with MIDIO4).

 

UHT - MIDIO1 Example

 

Technical features of the MIDIO 1 encoder:

 

UHT - MIDIO1

 
 
 • 1 manual or pedal board
 • MIDI OUT
 • MIDI IN
 • dynamic (velocity) ON/OFF
 • at "dynamic OFF" you can choose between upper and lower contact
 • individual adjustment of the MIDI channels

 


 

MIDIO 1 LC

MIDIO 1 LC is the small version of the MIDIO 1.

Technical features of the MIDIO 1 LC encoder:

 

UHT - MIDIO1LC

 
 
 • 1 manual or pedal board
 • MIDI OUT
 • dynamic (velocity) ON/OFF
 • at "dynamic OFF" you can choose between upper and lower contact
 • MIDI channel is fixed = channel 1
©  2010-2023 ULRICH HERMANN TASTATURBAU - AM ROLLSBERG 214 - 99610 ORLISHAUSEN - GERMANY. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.