UHT - KUNDSPECIFIKA ADAPTRAR

UHT - KUNDSPECIFIKA ADAPTRAR

UHT ORGELKLAVIATURER kan anslutas till nästan alla system med elektronisk tangentskanning. H-aktiva och L-aktiva hanteras lika väl som olika kontaktkonfigurationer. Dessa adaptrar anpassas till UHT-kontaktsystemet. För vissa kunder erbjuder UHT speciella kundadaptrar, vilka då ingår i klaviaturen.