UHT - FÖRETAGET

UHT - FÖRETAGET

UHT tillverkar träklaviaturer för elektroniska tangentinstrument. Företaget, grundat år 1994, har baserat på egna uppfinningar och patent, utvecklat en klaviatur som kännetecknas av en speciell tangentkänsla. Vi har hållit fast i grundidén samtidigt som tangenterna genom många innovationer under åren lopp har blivit en internationellt efterfrågad produkt. Numera har produktspektret ändrats och omfattar allt från ljudlösa klaviaturer, orgelklaviaturer och mekaniska och elektroniska tillbehör.

Framför allt tillverkas UHT-orgelklaviaturer för elektroniska kyrkorglar. UHT-klaviaturer tillverkas på beställning och genom den speciella konstruktionen finns utrymme för varierande kundönskemål. Varje UHT-klaviatur är ett unikum genom möjligheten att ställa in tangentparametrarna. Även vid serieproduktion med handarbete är vårt mål en individuell klaviatur.

©  2010-2023 ULRICH HERMANN TASTATURBAU - AM ROLLSBERG 214 - 99610 ORLISHAUSEN - GERMANY. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.